ซ ว ย

posted on 02 Aug 2009 01:39 by makeemaka

 

 

 

 

 

****โ ซ่ ห ลุ ด   แ ล ะ   ย าง แ ต ก   ส า ม า ร ถเ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ ใ น วั น เ ดี ย ว

Comment

Comment:

Tweet

นานๆที...
ไม่เป็นไรน่า
big smile


...
แต่ถ้าบ่อย ๆ
ก็เห็นด้วยกับ #2
sad smile

#4 By JIRA on 2009-08-09 09:53

โถ ถึงขนาดต้องมาระบายในบล็อกเลยแฟนกุ น่าสงสาร

#3 By easygirl.iam on 2009-08-07 11:07

เป็นมึงก็ไม่แปลกหรอก

#2 By ecOnuizer on 2009-08-02 06:48

...อย่างนี้เขาเรียกว่าซวยซ้ำซวยซ้อนsad smile

#1 By ♥ ช้างต้น on 2009-08-02 01:54