ใ น ที่ สุ ด

posted on 03 Jul 2009 10:52 by makeemaka

ใ น ที่ สุ ด  

 

 

..

เ ร า ก็ กิ น ไ ม่ ไ ด้ ทุ ก อ ย่ า ง

 

เ ลิ ก กั น เ ห อ ะ

 

เ ป็ ด พ ะ โ ล้ ร้ า น ซ้ ง

ข้ า ว มั น ไก่ ป ร ะ ตู น้ำ

ไ ก่ ท อ ด   8    ก ะ ท ะ 

 

Comment

Comment:

Tweet

เลิกแบบโหยหา
จะรอดูว่า...มีถ่านไฟเก่าปะทุรึเปล่า
confused smile

#3 By JIRA on 2009-07-03 13:16

ระบายความในใจเรอะ ตัดพ้อซะ

#2 By easygirl.iam on 2009-07-03 12:50

เก๊าเก๋า

sad smile sad smile sad smile

#1 By ecOnuizer on 2009-07-03 10:54