พี่ ตู น

posted on 07 Jun 2009 09:40 by makeemaka

 

 

 

ทุ ก ค น เ ท่ า กั  น   แ ค่ ทำ สิ่  ง ที่ เ ข า ถนั ด แ ล้ ว ดี ที่ สุ ดเ ท่ า นั้ น

                                                              ตู น   บอ ดี้ แ ส ล ม

Comment

Comment:

Tweet

ดี.

ทุกคน

ดี.
ยังไงก็ได้

อย่า....เลว.ดี (จริงๆนะมึงเนี่ย)

ประมาณนี้
big smile

#4 By JIRA on 2009-06-14 12:25

ไม่ใช่ Richman Toy หรอกไอนุ้ย

ตูน Brand New Sunset ต่างหาก...

v
v
v

#3 By Tame_ECON_Ten (58.11.5.103) on 2009-06-12 22:53

เมิง....

รู้จักพี่ตูนคนเดียวหรอ?

กุล้อเล่น

#2 By kikgayves on 2009-06-10 18:34

ตูน นักร้องนำริชแมนตอยนะเหรอ??

#1 By ecOnuizer on 2009-06-07 10:12