จ ะ อ ะ ไ ร กั น นั ก ห น า

posted on 14 May 2009 15:49 by makeemaka

 

..

เ อ า แ ต่ ใ จ ตั ว เ อ ง

ไ ม่ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ค น อื่ น

 

...... 

 ไ ม่ ไ ด้ อ ะ ไ ร ก็ โ ว ย ว า ย 

ทำ ร้ า ย ตั ว เ อ ง

 

.. 

ไ อ้ ป ริ้ น เต อ ร์ บ้ า

เ มิ ง จ ะ แ ด ก ก ร ะ ด า ษอี ก สั ก กี่ รี ม

 

edit @ 14 May 2009 17:36:26 by StitcH

edit @ 15 May 2009 21:36:54 by StitcH

Comment

Comment:

Tweet

sad smile เล่นซะ

#8 By (125.26.176.68) on 2009-06-04 13:24

อ่อจ้ะ.))
5555555555cry

#7 By PoYChilL on 2009-05-19 20:00

ห่า

กุนึกว่าแน่ 555+

#6 By kikgayves on 2009-05-19 15:10

อ่อออ.ไม่ได้เปนค้ะ.))
เราก๊เอารุปมาจากฟอเวิดเมวนี่

บอกในบล๊อกไปแล้วอ่ะค้ะ.

#5 By PoYChilL on 2009-05-18 18:39

bp คือไรอ่อค้ะ?? ?
55555555555555

ไม่รุ้เรื่อง ง??

#4 By PoYChilL on 2009-05-16 13:19

555555555
ไหงงั้นล้ะจ้ะ?.))

#3 By PoYChilL on 2009-05-14 19:15

55555555555555.

แอบลุ้นน้ะเนี่ย
..ว่าจ่ะเป็นอะไร

#2 By JANn =)' on 2009-05-14 18:00

เฮ้อ... ที่เเท้ก็ ปริ้นเตอร์sad smile

#1 By pianissimo on 2009-05-14 16:07